0

V košíku nemáte prozatím žádné zboží.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Padne s.r.o.,Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ 09514333, DIČ CZ09514333 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na www.padne.cz (dále jen „internetový obchod“).

OBJEDNÁVKA

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.padne.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Prodávající neručí za rozdílné odstíny barev u výrobků. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

DOPRAVA A DODACÍ PODMÍNKY

Náklady na dopravu se liší dle zvoleného způsobu dopravy:

  • dopravné ZDARMA nad 2 500,- Kč vč. DPH
  • Kurýrní služba při úhradě převodem 99,- Kč vč. DPH
  • Kurýrní služba při úhradě kartou (on-line) 99,- Kč vč. DPH
  • Kurýrní služba při úhradě dobírkou 139,- Kč vč. DPH
  • výdejní místo Zásilkovna při úhradě převodem nebo kartou (on-line) 69,- Kč vč. DPH
  • výdejní místo Zásilkovna při úhradě dobírkou 109,- Kč vč. DPH

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností internetového obchodu Padne.cz dodáno v co nejkratší době. Obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

ZPŮSOB PLATBY

  • převodem na účet (v případě, že platba nedorazí do 5 pracovních dnů bude objednávka stornována)
  • kartou (on-line)
  • dobírka

REKLAMACE

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR. Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Balíky zaslané zpět nepřebíráme na dobírku, částky vracíme převodem na účet.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět na níže uvedenou adresu v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 14 dní zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku převodem na jeho uvedené číslo bankovního účtu. Poštovné a balné se nevrací. Doporučujeme nás informovat o vrácení zboží emailem na adresu: info@padne.cz

Adresa pro vracení zboží ve 14 denní lhůtě:

Padne s.r.o.
Brněnská 490
667 01 Židlochovice 

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího. Při převzetí zboží od našeho přepravce obdrží kupující ke zboží daňový doklad. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je zákazník povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O takovém poškození je kupující povinen nejpozději do 2 pracovních dní informovat dopravce i prodávajícího emailem na info@padne.cz. Na pozdější reklamace způsobené přepravou nelze brát zřetel. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce. Záruční doba prodávaného zboží je 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak) a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: označení reklamovaného zboží, důvod reklamace, termín nákupu. Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení (daňový doklad) nebo záruční list. Kupující je povinen dále při reklamaci předložit vadnou věc čistou, v případě zaslání věci k reklamaci poštou nebo spediční firmou je třeba zboží dostatečným způsobem zabalit a zajistit proti poškození. Pro tyto účely doporučujeme uschování originálního obalu (není podmínkou pro přijetí reklamace). Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. V případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného.